O sobie
Aktualności
O rodzinie
O Bohosiewiczach
Ormianie Polscy
Nasze wyprawy
Pupilek kot
Galeria
Ważne adresy
Ciekawe adresy
Kontakt
Po prostu
Nieaktualności

Władze Wyższej Szkoły Rolniczej, wykładowcy i absolwenci Wydziału Leśnego 1963-1968
Odznakę wręczył Przewodniczący Kapituły, Dziekan Wydziału Leśnego prof.dr hab.Bolesław Rutkowski, a sygnowali ją - przewodniczący Rady d/s Młodzieży, Prodziekan WL doc.dr Roman Rieger i przewodniczący Rady Wydziałowej SZSP St.Bochniarz

Wierchomla - zachciało nam się dorobić w wakacje w urządzaniu lasu, najlepiej płatnej dziedzinie leśnictwa.
Bolek Zollner i ja z klupami w Wierchomli - praca w urządzaniu lasu po II roku.(fot. Andrzej Lewczak, też był)
Strasznie głodni...klęliśmy na muszki, delegację na dwa łóżka dla trzech i inne w tym płacowe niespodzianki, jakie zgotowało nam Biuro Urządzania Lasu w Krakowie, które reprezentował wówczas w rozmowach z nami mgr inż. Bolesław Rutkowski, przyszły pracownik Wydziału Leśnego.
Szczawnik - ćwiczenia terenowe
Pomiary w lesie
Gienek Bujas z lewej
Władek Budzyń, Andrzej Lewczak, Andrzej Janik
Lidka Majcherczyk i ja, trochę zmarznięci w majowy dzionek kiedy wokoło śnieg
Ela Kleczyńska i ja, pogoda jak wyżej, ale całemu rokowi humor dopisywał
Z przodu Gienek Bujas (leży), za nim po lewej Zbyszek Molicki i Robert Hombesch (z papierosem). Za Zbyszkiem Molickim Jan Tomecki, a na prawo od Roberta Hombescha przykucnął Franek Kot. Od lewej stoją: Andrzej Bohosiewicz, Bohdan Gawęski, Zdzisław Tomasik, poniżej Jurek Sosnowski, a następnie Jerzy Zaborowski, Marian Siemion, Ela Kleczyńska, Władek Budzyń i Gienek Myśliwiec, Andrzej Janik i Lidka Majcherczyk.

Zjazd koleżeński 1978 w Mogilanach (PAN) - 10 tat po studiach
Jurek Domicz, Ela Krzakiewicz (Kleczyńska), Andrzej Bohosiewicz.
Leszek Traciłowski, Bazyli Rusak, Irena Staniszewska, Ala Wójcik (Majewska), Janek Ćwiklicki, Andrzej Bohosiewicz, Władek Budzyń


.

Pierwszy od lewej prof. Edward Feliksik (wówczas jeszcze dr), stoję ja (wówczas już dr), a coś nam opowiada Bazyli Rusak. Kolejna grupka - Ela Krzakiewicz (Kleczyńska), Janek Ćwiklicki i Irena Staniszewska.

Zjazd koleżeński 22.10.1988 - w 20 lat po skończeniu studiów
W pierwszym rzędzie od lewej: prof. J.Starzyk, prof. A.Jaworski, Tadeusz Ostrowski, prof. St.Domański, prof. J.Fabijanowski, powyżej K.Pasek (kier. dziekanatu), prof. T.Reubenbauer, prof. St.Kapuściński, powyżej doc. St.Koczwański, prof. E.Komarnicki, prof. Z.Muszyński, prof. St.Bałut. Ja stoję nad prof. A.Jaworskim.

A to zdjęcie - jeszcze później...Bokiem stoi niezawodny gaduła Robert Hombesch, a dalej kolejno: mgr inż. St.Sułkowski (st. wykładowca), Leszek Traciłowski, Jan Komornicki (starosta roku), prof. J.Fabijanowski, Michał Sidor, Zbyszek Molicki (starosta grupy kier. technicznego), prof. St. Bałut, i doc. K.Gondek. Nad J.Komornickim rozmawiają: dr St.Bednarz i prof. J.Starzyk.W październiku 2004 kolejny zjazd w Wołosatem

zorganizował nasz starosta Jan Komornicki - dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Oto relacje z kolejnych zjazdów koleżeńskich:

Rok 2008 - - na Słowacji.

Rok 2009 - - na Węgrzech.

 
 
Copyright © 2001 Andrzej Bohosiewicz.