O sobie
Aktualności
O rodzinie
O Bohosiewiczach
Ormianie Polscy
Nasze wyprawy
Pupilek kot
Galeria
Ważne adresy
Ciekawe adresy
Kontakt
Po prostu
Nieaktualności

Powojenne wydania

"Posłańca św. Grzegorza Oświeciciela"


W latach 1993 - 1999 ukazywał się "Posłaniec św. Grzegorza Oświeciciela", początkowo jako informator parafii ormiańsko katolickiej w Gliwicach, by od nr 2 przekształcić się w Urzędowy Organ Duszpasterstwa Wiernych Obrządku Ormiańsko Katolickiego w Polsce. Powstały w owym czasie Związek Ormian w Polsce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza przejął redagowanie "Posłańca" przyjmując, że jest on organem urzędowym tej organizacji. Poniżej zamieszczono wszystkie 10 numerów "Posłańca". "Posłaniec" ukazywał się bez żadnej dotacji, wyłącznie z woli wspierania działalności ks. Józefa Kowalczyka, który był w tym czasie duszpasterzem Ormian w Polsce. Skład pierwszych numerów wykonała młodzież i był bez należytej korekty, stąd liczne błędy i przeinaczenia. W miarę upływu czasu, po przeniesieniu składu do Krakowa wzbogaciła się szata graficzna i zniknęły usterki. Publikacja "Posłańca" przypomina bogate dokonania owego czasu i sprawia, że 6 lat - tak mało dotąd opisywanych w opracowaniach na temat działalności parafii i tradycji środowiska ormiańskiego w Polsce - trudno będzie przemilczać. Miałem przyjemność od nr 2 do nr 10 "Posłańca" pełnić z ramienia Związku Ormian funkcję redaktora naczelnego. Zapraszam do lektury z nadzieją, że działający nadal w Gliwicach Związek, podejmie się kontynuowania publikacji.

Posłaniec - Boże Narodzenie 1992

Posłaniec - Wielkanoc 1993

Posłaniec - 20.07.1993


Posłaniec nr 1 - 2.04.1994

Posłaniec nr 2 - 17.11.1994

Posłaniec nr 3 - 20.12.1994

Posłaniec nr 4 - 14.03.1995

Posłaniec nr 5 - 15.12.1995

Posłaniec nr 6 - 24.12.1996

Posłaniec nr 7 - 30.03.1997

Posłaniec nr 8 - 24.12.1997

Posłaniec nr 9 - 5.04.1998

Posłaniec nr 10 -4.04.1999

 
 
Copyright © 2001 Andrzej Bohosiewicz.