O sobie
Aktualności
O rodzinie
O Bohosiewiczach
Ormianie Polscy
Nasze wyprawy
Pupilek kot
Galeria
Ważne adresy
Ciekawe adresy
Kontakt
Po prostu
Nieaktualności

Szanowni Państwo!

   Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmu RP.

   Jestem społecznikiem od wielu lat. Moja działalność za ostatnie 3 lata dała konkretne efekty. Jako działacz związkowy i radny opozycyjnego Klubu SLD w Radzie Miasta Krakowa, byłem głównym autorem uchwały, zobowiązującej Zarząd Miasta do opracowania programu na rzecz ludzi tracących pracę, w tym szczególnie w HTS; obroniłem przed zwolnieniami woźne w krakowskich przedszkolach; obroniłem studentów przed próbą odebrania im 50% zniżki na bilety w komunikacji miejskiej; walczyłem o Bagry dla wędkarzy; o rozsądną sieć szół, o zapewnienie miejsc pracy w oświacie, o zarobki dla tej grupy zawodowej. Na forum Komisji Rodziny i Polityki Społecznej występowałem zawsze po stronie ludzi ubogich. Wniosłem ponad 60 interpelacji.

   W walce z bezrobociem opowiadam się za zmianą polityki gospodarczej państwa, która zachęci do tworzenia nowych miejsc pracy. Jestem przekonany, że Państwo chcecie, by w Sejmie RP zasiadali ludzie przygotowani, fachowcy, posiadający doświadczenie, a przede wszystkim ludzie uczciwi, pracowici i konsekwentni. Dlatego też pragnąc Wam służyć, proszę o Wasz głos.

Wrzesień, 2001 r.

Andrzej Bohosiewicz

 
 
Copyright © 2001 Andrzej Bohosiewicz.