O sobie
Aktualności
O rodzinie
O Bohosiewiczach
Ormianie Polscy
Nasze wyprawy
Pupilek kot
Galeria
Ważne adresy
Ciekawe adresy
Kontakt
Po prostu
Nieaktualności
Adresy
Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie w 2004 roku.


1. Janusz Sepioł - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady zatrudnienia, Marszałek Województwa Małopolskiego
2. Jan Choczaj - Delegatura Ministerstwa Skarbu w Krakowie
3. Stanisław Siemek - Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskieg Urzędu Wojewódzkiego
4. Zygmunt Skalski - NSZZ "Solidarność" Region Małopolska
5. Andrzej Bohosiewicz - OPZZ Rada Województwa MAłopolskiego
6. Wiesław Rajca - Forum Związków Zawodowych
7. Wacław Figiel - Małopolski Związek Pracodawców
8. Maciej Dudek - Konfederacja Pracodawców Polskich
9. Mirosław Przybył - Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
10. Marek Piwowarczyk - Wiceprzewodniczący Rady, Loża Małopolska BCC
11. Jan Lenczowski - Małopolska Izba Rolnicza
12. Zygmunt Wójcik - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
13. Andrzej Sasuła - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
14. Marcin Pawlak - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
15. Jan Ziółko - Izba Przenysłowo-Handlowa w Krakowie
16. Marek Trzcionkowski - Konwent Starostów
 
 
Copyright © 2001 Andrzej Bohosiewicz.